uw huidige locatie:  Home > Artikel details >

Pop3 e-mailboxen

Minder...

In het standaard webhosting pakket zit 1 pop3 e-mailbox. Hierin wordt alle e-mail voor uw domein in afgeleverd, ieder e-mailadres is een alias. Dit is de batch SMTP (bSMTP) methode.

Bijoorbeeld: e-mail gericht aan de aliassen info@uwdomeinnaam, sales@uwdomeinnaam, magazijn@uwdomeinnaam, etc. worden afgeleverd in 1 e-mailbox.

info@uwdomeinnaam ---------> account_1

sales@uwdomeinnaam --------> account_1
magazijn@uwdomeinnaam -----> account_1
Oftewel
*@uwdomeinnaam ------------> account_1

* staat voor ieder willekeurig karakter (A-Z, a-z, 0-9 en - + . _)

U kunt ook e-mailadressen (aliassen) uitzonderen en die laten bezorgen in een aparte e-mailbox.

Bijvoorbeeld, e-mail gericht aan de aliassen:
info@uwdomeinnaam, sales@uwdomeinnaam, kantoor@uwdomein, etc. worden afgeleverd in e-mailbox nummer 1, magazijn@uwdomeinnaam wordt afgeleverd in e-mailbox nummer 2.

*@uwdomeinnaam ------------> account_1

magazijn@uwdomeinnaam -----> account_2


Extra e-mailboxen, prijzen per jaar:

1 extra mailbox: 4,00
2 extra mailboxen: 7,00
3 extra mailboxen: 9,00
4 extra mailboxen: 12,00
5 extra mailboxen: 15,00

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Aanvragen extra e-mailboxen, klik hier.